(1)
Dương , M. N. .; Nguyễn , Q. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÌNH CUỐN DƯỚI CÓ TẠO HÌNH VẠT. VMJ 2024, 536.