(1)
Đỗ , N. S. .; Nguyễn , V. N. .; Bùi , T. H. G. . TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁ TRỊ PCO2 ĐO QUA DA (PtcCO2) VỚI PaCO2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. VMJ 2024, 536.