(1)
Lê, H. L. H.; Trần, T. L.; Trịnh , T. H. N.; Đại, D. Q.; Tạ, T. Đạt; Vũ , B. T. .; Lê, N. A. .; Nguyễn , H. V. . KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ. VMJ 2024, 536.