(1)
Trịnh , T. T. H.; Nguyễn , T. A. . NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHÉP ĐO NIỆU DÒNG ĐỒ TRÊN BỆNH NHÂN NAM GIỚI CÓ RỐI LOẠN TIỂU TIỆN. VMJ 2024, 536.