(1)
Đào , Đình N. .; Lê, C. Đại .; Ngô , X. Q. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ NIÊM MẠC MÁ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 536.