(1)
Ngô , A. V. .; Phí , T. N. T.; Đoàn , T. M. T. . SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ 2024, 536.