(1)
Phan , X. H.; Trần , P. M. S. .; Nguyễn , V. M. .; Nguyễn , T. D. . TỶ LỆ NHIỄM DEMODEX SPP. VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN VIÊM DA MẶT ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU ĐÀ NẴNG. VMJ 2024, 536.