(1)
Trần , N. D. .; Lê, T. K. D. .; Vũ , Q. T. .; Cao , V. T. .; Đặng , V. T. . SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ SCVO2 Ở TRẺ EM SAU PHẪU THUẬT TIM MỞ TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ 2024, 536.