(1)
Vũ, T. P. A.; Trịnh , Q. Đạt; Dương, T. H.; Phạm, Q. H. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U VÙNG THÂN ĐUÔI TỤY TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC TỪ THÁNG 1/2015 ĐẾN THÁNG 12/2022. VMJ 2024, 537.