(1)
Nguyễn, Q. S.; Trịnh , H. S.; Trịnh , Q. Đạt. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP ĐỐT SÓNG CAO TẦN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ 2024, 537.