(1)
Nguyễn, H. V.; Vũ, H. T.; Nguyễn, C. H. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN NÃO BẰNG XẠ PHẪU VÀ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN. VMJ 2024, 537.