(1)
Hà, M. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT Ở TRẺ EM . VMJ 2024, 537.