(1)
Trần, Q. D.; Nguyễn, Ảnh S. CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. VMJ 2024, 537.