(1)
Nguyễn, V. A.; Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, T. K. N.; Trần, T. T. T. TÁC DỤNG CỦA TAHANA TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU DO THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ. VMJ 2024, 537.