(1)
Vũ, T. T. H.; Hà, T. T.; Ngô , T. T. H.; Lê, T. T. H.; Nguyễn, T. H. NGHIÊN CỨU SỰ HIỂU BIẾT CỦA THAI PHỤ VỀ TRẦM CẢM SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ 2024, 537.