(1)
Vũ, V. C.; Ngô, T. T.; Võ , V. T.; Đinh, T. H.; Phạm, H. P. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ CAO MẤT VỮNG. VMJ 2024, 537.