(1)
Nguyễn, T. P.; Nguyễn, V. S.; Nguyễn, H. P.; Lê, T. K. D. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SINH NON, TRẺ NHẸ CÂN SO VỚI TUỔI THAI TRONG 2 NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI THÁI NGUYÊN. VMJ 2024, 537.