(1)
Phạm, T. A.; Trương, M. C.; Trịnh , H. P. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG U MÁU GAN KHỔNG LỒ TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 537.