(1)
Nguyễn, H. B.; Nguyễn, C. T.; Hồ, Ánh S.; Nguyễn, K. H. CHUẨN HÓA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT CỦA THANG ĐO THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LESBIAN VÀ GAY BẢN RÚT GỌN (ATLG-S) CỦA HEREK. VMJ 2024, 537.