(1)
Hà, M. T. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở TRẺ EM. VMJ 2024, 537.