(1)
Đỗ, V. T.; Lê, Q. T.; Ngô, T. T. D.; Lê, T. B. TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2023. VMJ 2024, 537.