(1)
Lê, S. N.; Nguyễn, T. T.; Vũ, V. H.; Phạm, T. L.; Công, Q. T. KHẢO SÁT THAY ĐỔI ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ. VMJ 2024, 537.