(1)
Hoàng, Đình Âu; Thân, T. B. N.; Trần, Q. H. KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA TỶ TRỌNG SỎI THẬN VÀ BỀ DÀY NHU MÔ THẬN TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY VỚI THỜI GIAN TÁN SỎI QUA DA. VMJ 2024, 537.