(1)
Lê, V. A.; Nguyễn, T. T. H.; Ngô, Q. H. TÁC DỤNG CỦA MẠCH VÀNH WIN WIN TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH. VMJ 2024, 537.