(1)
Lê, N. V.; Trần, M. T.; Nguyễn, Q. N. KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA CÁC BỆNH NHÂN CÓ BIẾN CHỨNG HẸP NIỆU QUẢN THẬN GHÉP. VMJ 2024, 538.