(1)
Bùi, T. N. T.; Vũ, Đình H.; Nguyễn, H. Q.; Đào, N. M. H.; Nguyễn, T. M.; Nguyễn, Q. H.; Nguyễn, H. A. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 - BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ 2024, 538.