(1)
Hoàng, M. N. PHẪU THUẬT CHIA SẺ TÁI TẠO VÚ VÀ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU CỦA VẠT VÚ. VMJ 2024, 538.