(1)
Lê, T. N. H.; Trần, Đức H.; Lương, C. T. KHẢO SÁT SỨC CĂNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP. VMJ 2024, 538.