(1)
Nguyễn, Đình H.; Đặng, V. H.; Nguyễn, B. H.; Lê, K. T.; Phạm, S. T.; Bùi, N. H.; Nguyễn, T. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHO NGƯỜI BỆNH DƯỚI 40 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN E. VMJ 2024, 538.