(1)
Phạm, V. K.; Nguyễn, T. L.; Nguyễn, V. A.; Lê, H. T. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CÁNH TAY CỔ. VMJ 2024, 538.