(1)
Hoàng , M. N.; Trần, H. Q. GIẢI PHẪU MÔI BÉ Ở PHỤ NỮ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN. VMJ 2024, 538.