(1)
Bùi, T. P. T.; Nguyễn, T. H.; Đặng, T. N. A.; Vũ, T. P.; Trịnh , T. H.; Tống, T. K. CẮT BỎ CÓ HỖ TRỢ CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ KHỐI U PHYLLODE LÀNH TÍNH KÍCH THƯỚC LỚN. VMJ 2024, 538.