(1)
Phạm, T. N. N.; Nguyễn, T. Y. C.; Trương, T. B. V. MỨC ĐỘ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GRAM ÂM THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ NĂM 2019 – 2023. VMJ 2024, 538.