(1)
Lê, P. A.; Hà, H. H. K.; Khúc, T. H. H.; Phạm, T. L. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VIÊM DA CƠ ĐỊA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA. VMJ 2024, 538.