(1)
Phạm, T. A.; Trương, M. C. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT LÁCH THÂN ĐUÔI TỤY TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 538.