(1)
Đỗ, Đức T.; Phạm, N. T.; Trần, M. T. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ MẤT NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI MẤT NGỦ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. VMJ 2024, 538.