(1)
Nguyễn, T. H.; Trịnh , T. H. N.; Lê, K. M.; Lê, K. M.; Nguyễn, T. C.; Nguyễn, T. K. O. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ CÁCH CHĂM SÓC TRẺ BỊ BỆNH VIÊM PHỔI CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. VMJ 2024, 538.