(1)
Phan, T. H. T.; Trần, T. N.; Lê, T. T.; Ngư, D. S.; Nguyễn, T. T. H. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023. VMJ 2024, 538.