(1)
Đỗ, M. H.; Vũ, V. C.; Hoàng, H. Đức; Nguyễn, Đình Đức; Lê, T. A. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI BỆNH XẸP ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG THẤP CÓ LOĀNG XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ 2024, 538.