(1)
Phạm, V. K.; Trần, T. T. V.; Nguyễn, V. A.; Mai, Q. D.; Nguyễn, T. N. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC “CHỈ THỐNG NHƯ THẦN THANG” TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN GÚT. VMJ 2024, 538.