(1)
Nguyễn, T. T.; Phạm, N. H.; Lê, N. T. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2023. VMJ 2024, 539.