(1)
Nguyễn, T. P.; Trịnh , V. T.; Đặng, Q. Ái. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH. VMJ 2024, 539.