(1)
Mai, T. Q.; Đoàn, T. L.; Phạm, V. Điệp; Hoàng, Đình Âu. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM XỐP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ 2024, 539.