(1)
Nguyễn, M. P.; Hoàng, T. T.; Tạ, T. T. KẾT QUẢ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023. VMJ 2024, 539.