(1)
Nguyễn, V. P.; Nguyễn, T. T.; Đỗ, Đức M.; Đoàn, L. V.; Nguyễn, T. L.; Phạm, V. A. Q.; Ngô, Đức Q.; Nguyễn, V. Đạt. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CỐ ĐỊNH DIỆN BÁM CHÀY DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC . VMJ 2024, 539.