(1)
Lê, T. Đường; Ngô, Q. D.; Trần, Đức T.; Ngô, X. Q.; Lê, V. Q. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA Ở NAM GIỚI. VMJ 2024, 539.