(1)
Hoàng, T. A.; Vũ, Đức T.; Phùng, D. H. S. VỊ TRÍ LỖ VÀO VÀ PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI A CẤP TÍNH: KINH NGHIỆM TỪ MỘT TRUNG TÂM. VMJ 2024, 539.