(1)
Lê, V. P.; Nguyễn, X. K.; Phạm, V. V.; Hoàng, Đình A. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN CỦA THÔNG SỐ GAN NHIỄM MỠ TRÊN FIBROSCAN VỚI CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC HỌC, ĐƯỜNG MÁU VÀ MỠ MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2. VMJ 2024, 539.