(1)
Danh, X. M.; Nguyễn, Q. T. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG MÔ TẢ. VMJ 2024, 539.