(1)
Trần, V. L.; Hà, N. M.; Nguyễn, T. T. H. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ CAO TUỔI. VMJ 2024, 539.